-->

My Honey be Emerald


Farida Ningsih,
Wah, selamat atas prestasi kamu menjadi Emerald Star Director Melilea International, Go Crown !